DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Od 1.ledna 2016 je možné provádět platby za obědy pouze bezhotovostním způsobem. Rodiče si pro tento účel potřebují u svého účtu zřídit „povolení k inkasu“ – potřebný formulář u vedoucí školní jídelny. Bližší informace poskytne vedoucí školní jídelny paní Jitka Svobodová.

Mgr. Jan Pechlák, ředitel školy

VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE PRO ŽÁKY

Na základě ustanovení §24, odst.(2), zákona č. 561/2004Sb., v platném znění, oznamuji vyhlášení volného dne pro žáky zejména z organizačních a technických  (sanitární den ve školní jídelně) důvodů v termínu 18.11.2016 (pátek po státním svátku).

Mgr. Jan Pechlák, ředitel školy

Školní družina o prázdninách

V době prázdnin je možné v nutných případech využít služeb školní družiny, která bude v provozu v případě, že ve stejném termínu projeví o služby zájem alespoň 12 zákonných zástupců žáků. Cena oběda ve školní jídelně je v době prázdnin stanovena na 65,-Kč.

Projekty z fondů Evropské unie
Projekty EU

Na škole probíhají projekty:

Projekt OP VK CZ.1.07/1.4.00/21.2378 - "Učení sport a zábava", zaměřený na inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti čtenářské gramotnosti, cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, matematické gramotnosti, přírodních věd a finanční gramotnosti. Projekt je též zaměřen na prevenci rizikového chování

Elektronická třídnice - SIS

Školní informační systém nabízí další způsoby komunikace školy s rodiči. Systém je složen z několika modulů, které jsou na sebe datově vázány. Základními moduly jsou: rozvrhy hodin, třídní knihy, žákovské knížky, omluvenky, domácí úkoly, docházka, sdělení rodičům a žákům.

Pro vstup do systému je nutné přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla. Tyto údaje je možné získat u administrátora : michalkova@zsbrezovehory.cz

Heslo je možné změnit po přihlášení do systému v záložce "Úprava profilu"

Partnerství v projektech EU

Škola je partneren projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem"

Projekt je orientován na podporu přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách a spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Více o projektu
Podrobnosti projektu zde

templatemo icon