DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
ZMĚNA CENY OBĚDA

Od 1. března 2018 dochází k navýšení ceny oběda u všech věkových kategorií o 2,- Kč. Ceny obědů jsou od 1. března následující:

1. věková skupina 7 - 10 let ............... 26,- Kč

2. věková skupina 11 - 14 let .............. 28,- Kč

3. věková skupina 15 a více let ............ 30,- Kč

Mgr. Jan Pechlák, ředitel školy

NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ŠKOLY - EDOOKIT. S.R.O.

Naše škola začala od září školního roku 2017 - 2018 používat nový elektronický systém pro školy od společnosti Edookit.s.r.o.

Případné dotazy k systému, opravy údajů dětí apod. směřujte, prosím, na e-mail: michalkova@zsbrezovehory.cz nikoliv na společnost Edookit

Školní družina o prázdninách

V době prázdnin je možné v nutných případech využít služeb školní družiny, která bude v provozu v případě, že ve stejném termínu projeví o služby zájem alespoň 12 zákonných zástupců žáků. Cena oběda ve školní jídelně je v době prázdnin stanovena na 65,-Kč.

Přerušení provozu školní družiny v době vánočních prázdnin

Oznamuji záměr přerušit provoz školní družiny v době vánočních práznin. Důvodem je nezájem zákonných zástupců žáků o tuto službu v době prázdnin ( viz tabulka).

Přehled výsledku průzkumu zájmu o školní družinu ve dnech, kdy neprobíhá vyučování

Vánoční prázdniny 2017
27. - 29.12., 2.1.2018
0
 
 
 
 

Vzhledem k minimálnímu zájmu rodičů nebude školní družina v uvedených termínech otevřena

Projekty z fondů Evropské unie
Projekty EU

Na škole probíhají projekty:

Projekt OP VK CZ.1.07/1.4.00/21.2378 - "Učení sport a zábava", zaměřený na inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti čtenářské gramotnosti, cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, matematické gramotnosti, přírodních věd a finanční gramotnosti. Projekt je též zaměřen na prevenci rizikového chování

CAMBRIDGE ENGLISCH

Cambridge English - základní školy

Cambridge English - přípravné kurzy

Cambridge English - zkoušky