DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Od 1.ledna 2016 je možné provádět platby za obědy pouze bezhotovostním způsobem. Rodiče si pro tento účel potřebují u svého účtu zřídit „povolení k inkasu“ – potřebný formulář u vedoucí školní jídelny. Bližší informace poskytne vedoucí školní jídelny paní Jitka Svobodová.

Mgr. Jan Pechlák, ředitel školy

Školní družina o prázdninách

V době prázdnin je možné v nutných případech využít služeb školní družiny, která bude v provozu v případě, že ve stejném termínu projeví o služby zájem alespoň 12 zákonných zástupců žáků. Cena oběda ve školní jídelně je v době prázdnin stanovena na 65,-Kč.

Přerušení provozu školní družina v době školních prázdnin

Oznamuji záměr přerušit provoz školní družiny v době vánočních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin. Důvodem je nezájem zákonných zástupců žáků o tuto službu v době prázdnin ( viz tabulka).

Přehled výsledku průzkumu zájmu o školní družinu ve dnech, kdy neprobíhá vyučování

Letní prázdniny 2017
3., 4. a 7.7
1
Letní prázdniny 2017
28. - 31.8, 1.9.
2
Jarní prázdniny 2017
27.2. - 3.3.
5
Velikonoční prázdniny 2017
13. - 14.3.
1

Vzhledem k minimálnímu zájmu rodičů nebude školní družina v uvedených termínech otevřena

Projekty z fondů Evropské unie
Projekty EU

Na škole probíhají projekty:

Projekt OP VK CZ.1.07/1.4.00/21.2378 - "Učení sport a zábava", zaměřený na inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti čtenářské gramotnosti, cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií, matematické gramotnosti, přírodních věd a finanční gramotnosti. Projekt je též zaměřen na prevenci rizikového chování

Elektronická třídnice - SIS

Školní informační systém nabízí další způsoby komunikace školy s rodiči. Systém je složen z několika modulů, které jsou na sebe datově vázány. Základními moduly jsou: rozvrhy hodin, třídní knihy, žákovské knížky, omluvenky, domácí úkoly, docházka, sdělení rodičům a žákům.

Pro vstup do systému je nutné přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla. Tyto údaje je možné získat u administrátora : michalkova@zsbrezovehory.cz

Heslo je možné změnit po přihlášení do systému v záložce "Úprava profilu"

Partnerství v projektech EU

Škola je partneren projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem"

Projekt je orientován na podporu přírodovědného a technického vzdělávání na základních a středních školách a spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Více o projektu
Podrobnosti projektu zde

templatemo icon